Kortoplæg

Et kortoplæg kan bl.a. hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til en situation du står i, et spørgsmål du har i tankerne, et dilemma eller i tiden der kommer. Du kan blive klogere på dine styrker og vide hvilke ressourcer du kan gøre brug af, samt dine udfordringer og eventuelle blokeringer, som du skal arbejde mere med, for at komme i den ønskede retning.

Jeg laver ikke kortoplæg på død, sygdom eller 3. person, medmindre der er tale om dit eget barn under 15 år.

Hvordan foregår det?

Når jeg lægger kort for andre, stiller jeg mig til rådighed for universet, så de budskaber der er til dig, kommer frem igennem de kort der trækkes og evt. gennem beskeder, som jeg modtager i form af billeder, ord eller følelser.

Kortene bliver valgt ved, at jeg blander kortsættet, og så trækker jeg dem intuitivt. Forinden disse korttræk har jeg gjort det klart for universet og mine guider, hvem der skal have budskaberne.

Når du bestiller et oplæg

Læsningen af oplægget skriver jeg ned til dig og sender som en PDF til din mail. På den måde kan du altid tage det frem og kigge på det igen og igen.

Når jeg foretager læsningen, er det med udgangspunkt i din her og nu situation. Nogle vil kalde det den frekvens eller vibration du er på, når du bestiller oplægget. Den vibration kan altid ændre sig lidt, hvis du af forskellige årsager, handler anderledes end du normalt ville. Det kan også være noget udefrakommende, som på den ene eller anden måde påvirker dit liv.

Derfor kan kortene aldrig være 100 % præcise.

Hvis du oplever, at du ikke når derhen hvor du havde håbet og som kortene måske havde peget i retning af, er du nødt til at se tilbage, og finde ud af om du har brugt de redskaber der blev givet i forbindelse med dit oplæg.

For kortene gør ikke arbejdet for dig. De viser dig hvilke muligheder og potentialer du har, men det er op til dig, om du vil gøre noget det.

Du skal altid huske, at uanset om du får lavet en læsning af mig eller en anden, så har du din egen frie vilje, og du har ansvaret for dit eget liv. Det vigtigste er, at du vælger at gøre det, som føles rigtigt for dig!