Skolens historie

Kort fortalt

Lille Skole for Voksne. Bornholm
et tilbud til mennesker med psykiske problemer

I 1993 var der på Bornholm en gruppe engagerede mennesker, der i hverdagen arbejdede med unge og voksen psykisk syge. En gruppe, der klart kunne se, at der bestemt ikke var tilbud nok til målgruppen, da kommunerne på det tidspunkt endnu ikke helt var kommet ud af  "starthullerne". Derfor besluttede de at starte et undervisningstilbud. Til den opgave ansatte de mig, - Ulla - idet jeg havde den fornødne baggrund, og dertil et job ved siden  af, hvor jeg kunne tjene min hyre.

Skolen blev godkendt under Folkeoplysningen og derfor blev skolen fra starten af medlem af Dans Oplysnings Forbund, der er et oplysningsforbund, der er partipolitisk uafhængigt og medlem af Sind.

1.november 1993
Startede skolen i Østergade, hvor vi lånte lokaler af  "Lysthuset", - og der blev startet op med dansk og regning. Der var tilmeldt 10 elever. Den næste tid tilbragte vi timerne der, selvom det bestemt ikke var optimalt, - også fordi der hurtig kom tilgang. Vi søgte med lys og lygte uden at finde noget , så på et tidspunkt blev undervisningen lidt spredt.

1994
Efter en tids søgen med lys og lygte fik vi lov at leje "Det gamle Turistkontor" på Havnen i Rønne. Det var en forunderlig dag, den dag vi fik "foden under eget bord". Måske var det ikke de bedst egnede undervisningslokaler, men det lykkedes os at få indrettet os rigtig godt, så det blev en god og funktionsvenlig skole.
Da vi nu havde god plads åbnedes der muligheder for flere tiltag. Tilmed havde skolen nogle meget dygtige og engagerede lærere, så efterhånden kunne vi tilbyde : dansk, matematik, engelsk, edb, psykologi, kunst og syning.
Der var pænt med engagerede elever, - og det var en glæde at se, hvordan de gik op i skolens liv. Naturligvis var alt ikke lyserødt, der var som det er i en foranderlig verden en masse op og nedture, når kemien ind imellem ikke passede, - men som oftest kom alle godt ud af det, - og en erfaring rigere.
De fleste elever trivedes og rykkede, - og vi måtte se i øjnene, at der skulle noget andet til. Der var en gruppe, som gerne ville videre med deres liv, - men hvordan ?
Skolen havde nu også fået "konkurrence" idet kommunerne nu rundt omkring startede Væresteder med værkstedsundervisning, - og det gjorde at vores virke ikke mere var så vigtig, da tilbudene kunne fås hjemme i egen kommune. Derfor:

1997 - 2000
Da fik jeg mulighed for at købe Rosengården , Boderne vandrerhjem, - og det gjorde jeg så, - idet vi så ville flytte undervisningen derud og samtidig etablere praktikpladser for den gruppe elever, der gerne ville forsøge at komme videre.
Det var en god beslutning, fordi det lykkedes os at få oprettet 4 praktikpladser, hvor praktikanterne var med til at drive Vandrerhjemmet og på den måde fik både indsigt og gode arbejdsrytmer. Der var 8 der i løbet af perioden fik chancen.
Det var hårdt ind imellem, men det lykkedes på mere end en måde, - og vi havde den glæde at 75% igennem de næste 3 år kom ud i almindeligt arbejde eller beskyttet job. De der ikke kom videre havde haft en god periode, hvor de havde oplevet, at der var brug for dem. Men alting har en ende, det havde denne periode også, og jeg måtte af forskellige, især økonomiske årsager sælge. Desværre - men det er jo sådan, at den slags projekter kræver penge, og det er svært at finde.

2000
MINIHØJSKOLEN STJERNESOL
Nyt koncept - eller rettere gammelt koncept med nye tiltag.
Minihøjskolen Stjernesol er landsdækkende tilbud til psykisk syge og deres pårørende og venner. Dette fordi vi erkender en fællesoplevelse kan give gode samtaler i den lange vinter.
Allerede i 1994 startede jeg Sommerskole for Voksne, - et landsdækkende, højskolelignende tilbud i ferierne, når Væresteder og dagcentre havde lukket. Det blev startet for at de bornholmske elever skulle have mulighed for at møde ligestillede og gennem dem udveksle ideer og få gode social kontakter.
Den første fandt sted sommeren 1995 på Bornholm. Siden er det gået derudaf, - og Sommerskolerne har været rundt i det ganske danske land. Hvor deltagere fra alle egne er kommet.
Vi har været: Sønderjylland, Tåsinge, Viborg, Rømø, Blokhus og Bornholm flere gange. Alle steder har vi haft mulighed, fordi vi lejede os ind på efterskoler, - for at lave nogle oplevelsesorienterede ekskursioner, - og undervisningsdelen har været egnshistorie, foredrag, musik, kunst, edb.  osv. deltagerne har selv været med i beslutningsprocesserne.
Efterhånden fik nogle stykker mod på, at de gerne ville prøve lidt mere, derfor forsøgte vi os med rejser til udlandet i 1997, hvor vi blandt andet besøgte andre Væresteder 
og i et enkelt tilfælde været med til at starte noget nyt.
De ture har været givtige og lærerige på mange måder.
Vi har besøgt: Grønland, Island, Israel,, Østrig, Prag, Harzen og Polen .(Desværre er vores dagbøger på nettet ødelagt af Tiscali.)
Ud over de mange rejser ud i den ganske verden, så laver Minihøjskolen Stjernesol også kurser for socialrådgivere og andre, der arbejder med psykisk syge.

Andre tiltag
I årernes løb har vi været med i mange gode tiltag. Vi har stået for kurser omhandlende forskellige psykiske lidelser og måden at arbejde på.
Vi var primus motor i et spændende landsdækkende projekt "PROFUS" - projekt fjernundervisning for sindslidende, der var støttet af CTU.Dette projekt var i samarbejde med Dansk Oplysningsforbund, Sind og nogle lærere i Nordjylland.
Vi startede Bornholms fjernundervisningscenter, som desværre ikke kunne få økonomisk støtte, så det ligger lidt i bero.